TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW:02.11.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW:

02.11.2020

Wspólne posiedzenie Komisji: 
 1. Rewizyjnej, 
 2. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 
 3. Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Gminy Jeżów – VIII kadencji samorządu gminnego, odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. (piątek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie. 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów. 
 2. Sprawy bieżące. 
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów  
W dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia i ślubowanie nowo wybranej Radnej Rady Gminy Jeżów.
 3. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Jeżów.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Przedstawienie przedłożonej przez Wójta Gminy Jeżów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023; - zobacz>> (9261kB) pdf
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok; - zobacz>> (9655kB) pdf
  3) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów, ustalenia jej składu osobowego oraz zadań; - zobacz>> (423kB) pdf
  4) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jeżów, i ustalenia jej składu osobowego; - zobacz>> (429kB) pdf
  5) w sprawie dopłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżów; - zobacz>> (722kB) pdf
  6) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego; - zobacz>> (744kB) pdf
  7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości; - zobacz>> (1655kB) pdf
  8) w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego; - zobacz>> (837kB) pdf
  9) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. - zobacz>> (4752kB) pdf
  10) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie przetargowym na okres dłuższy niż 3 lata. - zobacz>> (710kB) pdf
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (2 listopada 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (2 listopada 2020, 10:00:50)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (6 listopada 2020, 08:26:39)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100