TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW14.12.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW

14.12.2020

TERMINY POSIEDZEŃ RADY GMINY JEŻÓW:

1. Wspólne posiedzenie Komisji:
 1. Rewizyjnej;
 2. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 3. Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
  Rady Gminy Jeżów – VIII kadencji samorządu gminnego, odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek),  o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.  
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 2. Sprawy bieżące.


2. XXII Sesja Rady Gminy Jeżów – VIII kadencji samorządu gminnego, odbędzie się w dniu
18 grudnia 2020 r. (piątek), godz. 10:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie , ul. Wojska Polskiego.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020 – 2023;
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
  3) w sprawie przystąpienia Gminy Jeżów do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Brzezińskiej”. - zobacz>> (704kB) pdf
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (14 grudnia 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (14 grudnia 2020, 11:44:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53