Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia - 16.12.202016.12.2020

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia - 16.12.2020

16.12.2020

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi: Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia.
  1. Zaproszenie do składania ofert (1634kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (1493kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (16 grudnia 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (16 grudnia 2020, 14:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41