TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY JEŻÓW19.01.2021

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY JEŻÓW

19.01.2021

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY JEŻÓW

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz.  10:00 w „dużej” sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
2. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w „małej” sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 
 2. Przyjęcie protokołu nr 5/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.
3. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w „małej” sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2021- 2024.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Jeżów na 2021 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego za 2020 r.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2021 r.
4. Posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Jeżów odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r., (wtorek) o godz. 10:00 w „dużej” sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy Jeżów.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych komisji za rok 2020.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (19 stycznia 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 stycznia 2021, 13:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55