Odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Jeżów19.01.2021

Odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Jeżów

19.01.2021

W dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego nr 2 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Jeżów.

P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Informacja na temat działań rządu w celu zapobiegania skutkom pandemii COVID-19 – Fundusz Inwestycji Lokalnych - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 5. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdania z działalności za rok 2020:
  1) Komisji Rewizyjnej;
  2) Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji;
  3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;
  4) Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
  5) Rady Gminy Jeżów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok; - zobacz>> (380kB) pdf
  2)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2021 rok; - zobacz>> (508kB) pdf
  3)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2021 r.; - zobacz>> (511kB) pdf
  4) przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Jeżów na 2021 rok; - zobacz>> (483kB) pdf
  5) przekazania petycji według właściwości; - zobacz>> (1104kB) pdf
  6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2021; - zobacz>> (8605kB) pdf
  7) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jeżów na rok 2021; - zobacz>> (6078kB) pdf
  8) przystąpienia Gminy Jeżów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych; - zobacz>> (861kB) pdf
  9) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania; - zobacz>> (1523kB) pdf
  10) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie prowadzonym przez gminę Jeżów; - zobacz>> (1196kB) pdf
  11)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021 – 2024; - zobacz>> (15004kB) pdf
  12) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; - zobacz>> (22319kB) pdf
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (19 stycznia 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 stycznia 2021, 13:44:15)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (26 stycznia 2021, 08:46:36)
Zmieniono: dodano projekty uchwał do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95