Odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Jeżów18.02.2021

Odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Jeżów

18.02.2021

W dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego nr 2 odbędzie się XXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów .


P O R Z Ą D E K   O B R A D :

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021-2024; - zobacz>> (5862kB) pdf
  2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok; - zobacz>> (549kB) pdf
  3) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022; - zobacz>> (170kB) pdf Załącznik do uchwały (203kB) pdf
  4) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata; - zobacz>> (722kB) pdf
  5) w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  6) w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy oraz pozostałych radnych Rady Gminy Jeżów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych; - zobacz>> (1072kB) pdf
  7) w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie Jeżów; - zobacz>> (687kB) pdf
  8) w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2021. - zobacz>> (4328kB) pdf
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie Sesji.

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (18 lutego 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 lutego 2021, 08:42:51)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (26 lutego 2021, 08:04:26)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 77