Odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Jeżów23.03.2021

Odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Jeżów

23.03.2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję  XXV sesję Rady Gminy Jeżów w trybie zdalnym w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jeżowie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie Sesji,
  2. Stwierdzenie kworum,
  3. Podjęcie uchwał:
    1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021-2024; - zobacz>> (7152kB) pdf
    2) zmieniającej uchwałę uchwalającą budżet gminy Jeżów na 2021 rok; - zobacz>> (697kB) pdf
    3) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. - zobacz>> (895kB) pdf
  4. Zamknięcie Sesji.
  
Przewodniczący
Rady Gminy Jeżów
/-/ Michał Matysiak

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (23 marca 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (23 marca 2021, 16:18:10)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (24 marca 2021, 09:24:04)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48