Odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów08.04.2021

Odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów

08.04.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję  XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jeżów w trybie zdalnym w dniu 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11 : 00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Jeżowie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i ewentualne wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Jeżów.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021-2024; - zobacz>> (4914kB) pdf
  2) zmieniającej uchwałę uchwalającą budżet gminy Jeżów na 2021 rok; - zobacz>> (657kB) pdf
  3) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeżów na lata 2021 – 2030. - zobacz>> (870kB) pdf , zobacz załącznik>> (844kB) pdf
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Jeżów
/-/ Michał Matysiak

metryczka


Wytworzył: Biuro RG (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (8 kwietnia 2021, 12:54:07)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (12 kwietnia 2021, 08:56:29)
Zmieniono: dodano do pobrania projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 50