Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 15 (z 15)

Budżet na rok 2019
rejestr zmian informacji

dodano Informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2019 rok
Data: 2020-06-16 10:19:55
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Uchwałę Nr III/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2020 r.
Data: 2020-06-15 08:59:28
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Uchwałę RIO Nr III/99/2020
Data: 2020-05-21 08:43:45
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Zarządzenie nr 30/2020
Data: 2020-04-02 17:50:41
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Uchwałę Nr III/247/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
Data: 2019-11-06 10:04:04
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za III kwartał 2019 roku
Data: 2019-10-24 08:19:42
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Jeżów z dnia 27 sierpnia 2019
Data: 2019-09-13 15:21:39
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za II kwartał 2019 roku
Data: 2019-07-23 12:53:58
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za I kwartał 2019 roku
Data: 2019-04-26 13:14:30
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Uchwałę Nr III/45/2019 Składu Orzekającego RIO
Data: 2019-03-05 09:01:57
Autor: Krzysztof Juraś
dodano linki do Zarządzeń: 132/2018, 133/2018, 6/2019 oraz 7/2019
Data: 2019-01-24 12:28:52
Autor: Krzysztof Juraś
dodano uchwały RIO: Nr III/348/2018 i Nr III/349/2018
Data: 2018-12-19 12:47:06
Autor: Krzysztof Juraś
dodano Zarządzenie nr 125/2018
Data: 2018-12-07 11:15:40
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiana tytułu
Data: 2018-11-27 09:37:30
Autor: Krzysztof Juraś
dodano linki do Zarządzeń Nr 116/2018 i 117/2018
Data: 2018-11-27 09:36:06
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 1 - 15 (z 15)

powrót do informacji »