Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 5127)

Data: 2021-04-13 12:35:59
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-04-13 12:10:47
Autor: Krzysztof Juraś

Kadencja 2018 - 2023

dodano wyniki głosowań: Sesja XXVI


Data: 2021-04-13 12:10:04
Autor: Krzysztof Juraś

Odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów

dodano do pobrania projekty uchwał


Data: 2021-04-12 08:56:29
Autor: Krzysztof Juraś

Odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów

dodano projekty uchwał do pobrania


Data: 2021-04-09 14:09:16
Autor: Krzysztof Juraś

Odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jeżów

dodano załącznik do projektu uchwały


Data: 2021-04-09 12:46:41
Autor: Krzysztof Juraś

TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY

aktualizacja treści


Data: 2021-04-08 14:21:53
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-03-31 14:35:33
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-03-30 10:01:36
Autor: Krzysztof Juraś

Plan działania

korekta redakcyjna


Data: 2021-03-30 09:54:42
Autor: Krzysztof Juraś

Plan działania

zmiana lokalizacji linku


Data: 2021-03-30 09:52:54
Autor: Krzysztof Juraś

Kadencja 2018 - 2023

dodano wyniki głosowań: Sesja XXV


Data: 2021-03-30 08:47:37
Autor: Krzysztof Juraś

Zaproszenie do składania ofert przez instytucję finansową na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jeżów

dodano Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach organizacyjnych Gminy Jeżów


Data: 2021-03-24 14:30:27
Autor: Krzysztof Juraś

TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY

aktualizacja treści


Data: 2021-03-24 12:13:20
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-03-24 09:24:04
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 6/2021


Data: 2021-03-11 11:38:34
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-03-10 15:27:06
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: 11/2021


Data: 2021-03-05 12:45:43
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 14/2021


Data: 2021-03-05 12:24:16
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2021-03-04 13:39:45
Autor: Krzysztof Juraś
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 5127)