Uchwała nr XVIII/124/08RADY GMINY JEŻÓWz dnia 19 marca 2008w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218), art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (takst jedn: Dz. U. Nr 80, poz. 717; ze zmianami z 2004r.: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r.: Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r.: Nr 127, poz. 880) oraz uchwały nr XXXX/240/06 Rady Gminy Jeżów z dnia 12 października 2006r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów – Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/124/08
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 19 marca 2008


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 181, poz. 1337 z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218), art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (takst jedn: Dz. U. Nr 80, poz. 717; ze zmianami z 2004r.: Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r.: Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.: Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r.: Nr 127, poz. 880) oraz uchwały nr XXXX/240/06 Rady Gminy Jeżów z dnia 12 października 2006r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów – Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


 

                                                                   

UCHWAŁA Nr XVIII/124/08 (329kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (27 marca 2008, 14:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131