Uchwała nr XXIII/172/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 28 stycznia 2021w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie prowadzonym przez gminę JeżówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm. Dz. U z 2020 r. poz. 1378), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), §5 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w spawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1653), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/172/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 28 stycznia 2021


w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie prowadzonym przez gminę Jeżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm. Dz. U z 2020 r. poz. 1378), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), §5 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w spawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1653), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XXIII/172/2021 (1220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 lutego 2021, 08:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40