Uchwała nr XXIII/171/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 28 stycznia 2021w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i alt. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm.: Dz.U. z 2020r. poz.1378), w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 zm.: Dz.U. z 2020r. poz.956) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/171/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 28 stycznia 2021


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i alt. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm.: Dz.U. z 2020r. poz.1378), w związku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 zm.: Dz.U. z 2020r. poz.956) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIII/171/2021 (1371kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (2 lutego 2021, 09:23:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40