Uchwała nr XXIV/175/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 26 lutego 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021–2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIV/175/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 lutego 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2021–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XXIV/175/2021 (8176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 marca 2021, 09:20:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27