Uchwała nr XXIV/179/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 26 lutego 2021w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz pozostałych radnych Rady Gminy Jeżów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowychNa podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/179/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 lutego 2021


w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy oraz pozostałych radnych Rady Gminy Jeżów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XXIV/179/2021 (995kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 marca 2021, 09:40:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27