Uchwała nr XXIV/181/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 26 lutego 2021w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.: Dz. U. z 2019 r.: poz. 2020, Dz. U. z 2020 r.: poz. 2361) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/181/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 26 lutego 2021


w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Jeżów na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378), art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.: Dz. U. z 2019 r.: poz. 2020, Dz. U. z 2020 r.: poz. 2361) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIV/181/2021 (3959kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 marca 2021, 09:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26