Uchwała nr XXVI/188/2021Rady Gminy Jeżówz dnia 12 kwietnia 2021w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 713; ze zmianami z 2020r.: poz. 1378), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/188/2021
Rady Gminy Jeżów
z dnia 12 kwietnia 2021


w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 713; ze zmianami z 2020r.: poz. 1378), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXVI/188/2021 (783kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 kwietnia 2021, 12:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10