Uchwała nr XXXX/241/06RADY GMINY JEŻÓWz dnia 12 października 2006w sprawie: aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy JeżówNa podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz.:1457 i 1459; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. Nr 80, poz.717; ze zmianami z 2004r.:Dz.U. Nr 6, poz.71, Dz.U. Nr 141, poz.1492; z 2005r.: Dz.U. Nr 113, poz.954, Dz.U. Nr 130, poz.1087; z 2006r.: Dz.U. Nr 45, poz.319) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXX/241/06
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 12 października 2006


w sprawie: aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz.:1457 i 1459; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. Nr 80, poz.717; ze zmianami z 2004r.:Dz.U. Nr 6, poz.71, Dz.U. Nr 141, poz.1492; z 2005r.: Dz.U. Nr 113, poz.954, Dz.U. Nr 130, poz.1087; z 2006r.: Dz.U. Nr 45, poz.319) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr XXXX/241/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 12 pażdziernika 2006r. w sprawie aktualności miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów (334kB) word

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (20 października 2006, 09:44:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445