Uchwała nr VI/64/07RADY GMINY JEŻÓWz dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie za 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 127, Dz.U. Nr 214, poz. 1806: z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr VI/64/07
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 127, Dz.U. Nr 214, poz. 1806: z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. Nr 167, poz.1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Dz.U. Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr VI/64/07 (198kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (4 maja 2007, 11:33:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12706