Urząd Gminy

Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
tel. 46 875-56-17 
tel. 46 875-53-71
tel. 46 875-54-96
fax 46 875-53- 69
e-mail: jezow@jezow.pl
www.jezow.pl

NIP: 833-13-58-171
REGON: 000540707

Rachunki bankowe:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Jeżów
  1. nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010 – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej
  2. nr 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030 – wadia przetargowe, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, opłaty za udostępnianie danych osobowych
  3. nr 81 9288 1082 3911 3191 2000 0290 – należności z tytułu mandatów

Godziny pracy Urzędu Gminy: poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30GMINA JEŻÓW
NIP: 833-11-09-686
REGON: 750148265
 

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (5 marca 2008)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (5 marca 2008, 13:54:19)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (5 listopada 2019, 11:37:01)
Zmieniono: aktualizacja teści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19534