Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) osób do składu komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. 

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Jeżów otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Jeżów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej w/w otwartego konkursu ofert.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (24 lutego 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (24 lutego 2021, 08:51:40)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (10 marca 2021, 15:27:06)
Zmieniono: dodano Zarządzenie Nr 16/2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 40