ogłoszenie o wyniku przetargu z dn.18.07.2005 r. - Renowacja cmentarza wojennego w Jeżowie

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

„Renowacja Cmentarza Wojennego w Jeżowie”

 

 

Przeprowadzonego w dniu 18.07.2005 r. w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej  równowartości kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/.

 

Złożono jedną ważną ofertę.

 

Do realizacji wybrana została oferta  Firmy Budowlanej „DANBUD” Tadeusz Bykowski,

97-225 Ujazd ul. Zgodna 9 za cenę netto 44 737,19 zł; brutto 54 579,37 zł.

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 lipca 2005)
Opublikował: Maria Balcerak (25 lipca 2005, 09:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2071