wynik przetargu - oczyszczalnia ścieków

 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński

tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl

informuje o wyniku postępowania na:

 

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

w Jeżowie

wraz z budową sieci kanalizacyjnej etap I cz.1.

 

Przeprowadzonego w dniu 17.03.2006 r. w trybie przetargu ograniczonego   o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych przekraczającej  równowartość kwoty

60 000 euro stosownie do ustawy z dnia  29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/.

 

Złożono cztery ważne oferty.

 

Do realizacji wybrana została oferta  Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A. ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski za cenę: 1 974 584,05 zł netto i  2 314 804,88 zł brutto.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 kwietnia 2006)
Opublikował: Maria Balcerak (11 kwietnia 2006, 10:53:12)

Ostatnia zmiana: Maria Balcerak (10 maja 2006, 14:12:52)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2085