Przetarg na dzierżawę dz. nr 64)1 obr. Jeżów

Znak: RGiFS.7224-2)7)08)09                                Jeżów, dnia 15.01.2009r.
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
o g ł a s z a
 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.       Działka nr 64)1 o pow. 15,0313 ha  ;
-   w tym: RIVa – 8,4419 ha, RIVb – 4,7378 ha, RV – 0,1473 ha, PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546ha, Lz – 0,3294 ha
-   Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 27,84q pszenicy rocznie;
-   Wadium wynosi 250,00zł,
-   Postąpienie 5q pszenicy
 
         Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2009r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 :
 
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 16 lutego 2009r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
        
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 23 lutego 2009r.. do dnia 30 września 2009r.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 

                                                     
 Jeżów, dnia 03 marca 2009r.
 
 
I N F O R M A C JA
O  WYNIKU  PRZETARGU WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :
-  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 23 lutego 2009r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
1.       Działka nr 64/1 o pow. 15,0313 ha bez zabudowań obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 27,84 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Bartyzel Jarosław
ü       Najwyższy czynsz 32,84 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Bartyzel Jarosław.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (15 stycznia 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (15 stycznia 2009, 12:08:17)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (11 marca 2009, 10:39:20)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1967