Drugi przetarg na dzierżawę mienia komunalnego

Znak: RGiFS.7224-2)2)10                                                       Jeżów, dnia 28.09.2010r.
 
                                               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                           o g ł a s z a
 
drugi publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 Pierwszy publiczny przetarg ustny odbył się w dniu 10.09.2010r.


OBRĘB  JEŻÓW
 
1.     Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ; ;
 
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 14,48q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 100,00 zł
            - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

         Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2010r. o godz.    8³º  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 20 pażdziernika 2010r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
        
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
        
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 listopada 2010r. do dnia   30 września 2011r.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 
Otrzymują:

Sołtys wsi Jeżów celem wywiesz. na tabl. ogł.
Dotychczasowi dzierżawcy oraz osoby zainteresowane zgodnie ze zgłoszeniami
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie
A/A

informacja o wyniku przetargu (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (28 września 2010)
Opublikował: Halina Swaczyna (28 września 2010, 14:19:01)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (24 listopada 2010, 08:36:02)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1672