przetarg na dzierżawę dz. nr 380)6 obrębu Jeżów


Znak: RGiFS.6845.2.2015                 Jeżów, dnia 26.02.2015r.                                        
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W
o g ł a s z a
 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących mienie komunalne Gminy Jeżów:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.         Działka nr 380)6 o pow. 2,06 ha;
 -  w tym: RIIIb – 0,14 ha, RIVa – 0,61 ha,  RIVb – 0,33 ha, RV – 0,29 ha, Lz – 0,17 ha, N – 0,08 ha, ŁIV – 0,41 ha, W – 0,03 ha;
-  Czynsz dzierżawny wynosi 2,10q pszenicy rocznie;
               - Wadium wynosi 20,00 zł
               - Postąpienie wynosi 1q pszenicy

         Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz.    10ºº .       
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 23 marca 2015r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
       
  Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
       
 Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 26 lutego 2015r. posiadają zaległości z tego tytułu.
           
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 kwietnia 2015r. do dnia   30 września 2017r.
 
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.
 
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
  informacja o wyniku przetargu (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (26 lutego 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (26 lutego 2015, 13:35:37)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (8 kwietnia 2015, 14:21:37)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 795