Wykaz nieriuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Znak: GG.6010)22)05                                  Jeżów, dnia 15.09.2005r.

 

 

                                                      W Y K A Z

 

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

 

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603- jednolity tekst)

 

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że posiada do wydzierżawienia na okres 1 roku następujące nieruchomości stanowiące były PFZ ( bez zabudowań ) położone w Jeżowie:

 

1.       Działka nr 298 o pow. 1,17 ha  ;

 

-          W tym: RIIIb – 0,68 ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha

-          Czynsz dzierżawny stanowi 2,72q pszenicy rocznie

-           

2.       Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;

 

-          W tym:  RIIIb – 0,23 ha

-          Czynsz dzierżawny stanowi 0,59q pszenicy rocznie

 

Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w drodze publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Jeżowie.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  07 października 2005r.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (15 września 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (15 września 2005, 14:16:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2180