Przetarg ustny na dzierżawę dz.nr298 i 341 obr.Jeżów

Znak: GG.6010)22)05                                                 Jeżów, dnia 17.10.2005r.

 

G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

                                 Wójt Gminy Jeżów ogłasza publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących Państwowy Fundusz Ziemi :

 

OBRĘB  JEŻÓW

 

1.  Działka nr 298 o pow. 1,17 ha  (RIIIb - 0,68ha, RIVa - 0,36ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01ha)

                     -     wywoławcza wysokość czynszu wynosi 2,72 q pszenicy rocznie

-    wadium wynosi 11,00zł

-    postąpienie wynosi 0,03 q pszenicy

 

2.       Działka nr 341 o pow. 0,23 ha ( RIIIb – 0,23 ha)

-    wywoławcza wysokość czynszu wynosi 0,59 q pszenicy rocznie

-    wadium wynosi 3,00zł

-    postąpienie wynosi 0,01 q pszenicy

 

                     Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2005r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 07 listopada 2005r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 14 listopada 2005r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu. 

                   Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

                W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać pozwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

              Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Jeżowie.

Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (17 października 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (17 października 2005, 12:27:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1908