szósty przetarg ustny na sprzedaż dz.nr 380)6 obrebu Jeżów dn.14.02.2006r.

              Jeżów, dnia 10.01.2006r.

Znak: GG.7094-7)1)06

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

szósty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb

geodezyjny

Nr dział.

Pow.

w ha

Cena wywoł. zł

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie zagospodarowania

Jeżów

 KW 18695  

 

 

              

 

380)

6            

 

 

 

 

2,06 ha  bez

zabud

 

 

 

 25900,00

 netto

 

 

 

 

 1300,00

 

 

 

 

 

   260,00

 

 

 

 

  

Oznaczona symbolem 30NO jako tereny urządzeń  oczyszczania i odprowadzania ścieków wraz z niezbędnymi technologicznie obiektami infrastruktury techn.

Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 14 lutego 2006r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 03 lutego 2006r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 10 lutego 2006r.. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

Przedmiot przetargu jest znany.

Nieruchomość  położona jest w niewielkiej odległości od drogi gminnej stanowiącej ulicę Nadachowskiego w Jeżowie łączącej Jeżów z Jasieninem Dużym i przylega do rzeki Jeżówki.

Wjazd    na działkę z drogi gminnej gruntowej. Przy działce przebiega linia energetyczna napowietrzna.

 

Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    

 

 

                                                      Jeżów, dnia 22 lutego 2006r.

 

 

I N F O R M A C JA

O  WYNIKU  PRZETARGU

 

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 14 lutego 2006r. w Urzędzie Gminy w Jeżowie :

 

1.      Działka nr 380)6 o pow. 2,06 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 18695. Cena wywoławcza nieruchomości 25 900,00zł netto.

ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 stycznia 2006)
Opublikował: Halina Swaczyna (10 stycznia 2006, 14:16:07)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (24 lutego 2006, 11:53:13)
Zmieniono: Dopisano informacje o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1647