Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm. z 2015 r. poz. 1890) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JEŻÓW W 2016 r.    W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (17 lutego 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 lutego 2016, 12:43:31)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (24 marca 2016, 13:06:33)
Zmieniono: dodano informacje o wyniku otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 501