Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Dz. U. 2016 r. poz. 1579, Dz. U. 2016 r. poz. 1948) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. Dz. U. z 2016 poz. 1948) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 oraz Uchwały Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia projektu rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JEŻÓW W 2017 r.    W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (14 marca 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (14 marca 2017, 12:24:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (20 kwietnia 2017, 12:09:28)
Zmieniono: dodano ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372