Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm. Dz. U. z 2016 poz. 1948) przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (14 marca 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (14 marca 2017, 13:02:23)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (10 kwietnia 2017, 11:48:50)
Zmieniono: dodano informację o wynikach zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355