Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

WÓJT GMINY JEŻÓW 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JEŻÓW W 2018 ROKU W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (21 marca 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (21 marca 2018, 10:37:41)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (23 kwietnia 2018, 12:29:53)
Zmieniono: dodano informację o wyniku otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327