Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Jeżów otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego na podstawie  art. 15 ust 2 d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.) Wójt Gminy Jeżów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zm.)  do wskazania osób  do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej w/w otwartego  konkursu ofert.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (21 marca 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (21 marca 2018, 11:02:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (29 marca 2018, 12:32:16)
Zmieniono: dodano informację o wynikach zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361