Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

WÓJT GMINY JEŻÓW
Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500 ), art. 13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr II/14/2018  Rady Gminy Jeżów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2019

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA  TERENIE   GMINY  JEŻÓW W 2019 ROKU W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (8 lutego 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (8 lutego 2019, 13:28:18)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (18 marca 2019, 14:35:03)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274