Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) osób do składu  komisji konkursowej opiniującej oferty składane  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

 
W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Jeżów otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego na podstawie  art. 15 ust 2 d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Jeżów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) do wskazania osób  do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej w/w otwartego  konkursu ofert.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (8 lutego 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (8 lutego 2019, 13:34:56)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (18 lutego 2019, 15:14:35)
Zmieniono: dodano Informację o wynikach zgłaszania przedstawicieli do komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281