Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2020 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW
Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; ze zm.), art. 13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/83/2019  Rady Gminy Jeżów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2020

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA  TERENIE   GMINY  JEŻÓW W 2020 ROKU W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (19 lutego 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 lutego 2020, 10:34:02)

Ostatnia zmiana: Kinga Goliat (25 marca 2020, 13:50:50)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 262