Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. poz.1378) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JEŻÓW W 2021 ROKU W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (242kB) pdf
  2. Oferta realizacji zadania publicznego (175kB) plik
  3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (173kB) plik
  4. Umowa o realizację zadania publicznego (104kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (18 lutego 2021)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 lutego 2021, 14:58:05)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (31 marca 2021, 14:35:33)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41