Program współpracy z organizacjami pozarzadowymi...