ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów - Tomasz Piechota (20 czerwca 2012)
Opublikował: Krzysztof Juraś (20 czerwca 2012, 13:10:37)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (27 czerwca 2012, 14:13:49)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania i wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1175