ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:
  • dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu
„Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów - Tomasz Piechota (14 grudnia 2012)
Opublikował: Krzysztof Juraś (14 grudnia 2012, 14:25:38)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (20 grudnia 2012, 12:21:25)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1263