ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny w zakresie:
  • Dostosowanie pomieszczeń: dostosowanie i modernizacja toalet do potrzeb dzieci i personelu; Zakup wyposażenia do utrzymania czystości; Zakup mebli i wyposażenia oraz montaż; zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; zakup obudowy grzejników bez montażu i zakup rolet bez montażu.
  • Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i zakup kompletu wyposażenia wypoczynkowego.
  • Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej.
w ramach projektu "Wsparcie na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Lucyna Klemba (12 czerwca 2015)
Opublikował: Krzysztof Juraś (12 czerwca 2015, 15:08:21)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (22 czerwca 2015, 13:07:12)
Zmieniono: dodano Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - doposażenie oddziału przedszkolnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 653