Zaproszenie do składania ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton)

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro  wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. "Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton) bez wycinania krawędzi w ilości 80 ton na drogach bezpośrednio wskazanych przez Zamawiającego".

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (3 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (3 marca 2016, 10:53:36)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (29 marca 2016, 11:49:09)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499