Ponowne zaproszenie do składania ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton)

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. "Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton) bez wycinania krawędzi w ilości 80 ton na drogach bezpośrednio wskazanych przez Zamawiającego".

Pliki do pobrania:


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (29 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (29 marca 2016, 12:04:19)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (6 kwietnia 2016, 13:12:21)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351