Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego"

Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego" planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie "M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", "Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji "Gospodarka wodno-ściekowa".

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (13 grudnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (14 grudnia 2016, 12:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478