Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. Gmina Jeżów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi: 
Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia. 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (15 grudnia 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (15 grudnia 2016, 12:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408