Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. w ilości 1900 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. "Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych  i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. w ilości 1900 ton”.

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (5 kwietnia 2017, 15:04:08)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (18 kwietnia 2017, 10:41:44)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354