Ponowne zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów - 19.04.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. "Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów":

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (19 kwietnia 2017, 14:11:53)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (5 maja 2017, 12:29:59)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406