Naprawa nawierzchni z destruktu asfaltowego - ponowne zaproszenie do składania ofert

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (10 lipca 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (10 lipca 2017, 12:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488