Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi: 

Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (19 grudnia 2017)
Opublikował: Krzysztof Juraś (20 grudnia 2017, 14:32:14)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (29 grudnia 2017, 15:12:31)
Zmieniono: dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424